آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه گلستان

گالری تصاویر

 

بازدید مهندس سجادی از آپا گلستان:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دومین کنفرانس حوادث و آسیبپذیری های امنیت فضای تبادل اطلاعات(آپا۲):

 
 
 

 

 


تعداد بازدید: 198