آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه گلستان

کنفرانس رمز ایزان

 

 به منظور گسترش و پیشبرد و ارتقاء علم و فناوری رمز و امنیت فضای تبادل اطلاعات و کمک به توسعه کمی و کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه­های مربوطه، انجمن رمز ایران (Iranian Society of Cryptology) تشکیل گردید.

این انجمن در شهر تهران دایر شده است و از اعضای موسس این انجمن میتوان افراد زیر را  نام برد:

۱- دکتر محمدرضا عارف
۲- دکتر مهدی برنجکوب
۳- دکتر حسین ثامتی
۴- دکتر محمود سلماسی زاده
۵- دکتر جواد شیخ زادگان
۶- دکتر بابک صادقیان
۷- دکتر علی رجالی
۸- مهندس جواد مهاجری
۹- دکتر عباداله محمودیان
۱۰- دکتر محمد دخیل علیان

 

برخی از فعالیت های این انجمن عبارت است از :

– مشارکت فعال در تدوین سند امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور (سند افتا)،

– پیشنهاد سیاست های کلی نظام در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات،
– برگزاری میزگردهای بررسی مسانل مبتلابه امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور،
– برگزاری منظم کنفرانس های سالانه انجمن رمز ایران،
– برگزاری کارگاه های آموزشی و سمینارهای ماهانه،
– جذب اعضاء انجمن به تعداد:
– ۴۰۴ عضو دانشجویی، ۱۸۰ عضو وابسته و ۲۳۷ عضو پیوسته
– ۳۸ عضو حقوقی
– راه اندازی شاخه های دانشجویی انجمن در دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور،
– خرید محل مناسب برای دفتر و دبیرخانه انجمن،
– تهیه و تصویب رویه های کاری و آئین نامه های اجرایی مورد نیاز،
– دریافت پروانه تأسیس انجمن رمز ایران به عنوان یک انجمن علمی،
– ثبت آرم انجمن رمز ایران در اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی، 
– تأسیس موسسه توسعه و گسترش افتا بعنوان بازوی اجرایی انجمن، 
– انتشار منظم مجله علمی – پژوهشی انجمن (ISeCure)،

 

برای اطلاعات بیشتر به سایت این انجمن مراجعه فرمایید


تعداد بازدید: 93