آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه گلستان

کارگاه دفاع در عمق در شبکه های سازمانی

کارگاه دفاع در عمق در شبکه های سازمانی

  • زيرساخت اطلاعات هر سازمان مشتمل بر مجموعه ای از سيستم های پيچيده است كه هر يك ممكن است نقاط آسيب پذير مختص به خود را داشته باشند . برای مقابله با تهديدات امنيتی ، از چندين راه حل به همراه اصول مقدماتی استراتژی دفاع در عمق استفاده می گردد . استراتژی دفاع در عمق ، يك ساختار لايه ای برای حفاظت از زيرساخت اطلاعات در يك سازمان است . در صورتی كه مهاجمان بتوانند با موفقيت از يك مانع با موفقيت عبور نمايند ، وجود لايه های حفاظتی ديگر امكان دستيابی آنان به منابع و اطلاعات حياتی موجود در سازمان را مشكل و يا غيرممكن می سازد.

  • پیش نیاز این کارگاه آشنایی با مفاهیم کامپیوتر و+ Security 

  • این کارگاه اولین بار در سال ۹۵ توسط این مرکز برگزار شد و در صورت درخواست شما عزیزان در سال جدید نیز برگزار میشود.


تعداد بازدید: 134