آزمایشگاه تخصصی آپا دانشگاه گلستان

سامانه جدید مرکز آپا دانشگاه گلستان

شنبه ۲۸ مرداد ۱۳۹۶

 

 

سامانه جدید مرکز آپا دانشگاه گلستان به آدرس GUCERT.IR راه اندازی شد.

از این پس برای پیگیری اخبار امنیتی و سایر مسائل مربوط به این مرکز، میتوانید از سامانه جدید این مرکز بازدید فرمایید.
http://gucert.ir/


تعداد بازدید: 81