مدیریت امور فرهنگی

اخبار

نتیجه داوری دهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت

عمومی
۲۶ شهریور ۱۳۹۹

نتیجه داوری دهمین جشنواره درون دانشگاهی حرکت


وبینار آموزشی ماشین های خودران و آینده آن برگزارشد.

عمومی
۱ شهریور ۱۳۹۹

وبینار آموزشی ماشین های خودران و آینده آن برگزارشد.


دوره جامع شبیه سازی معماری در فضای مجازی برگزارشد.

عمومی
۱ شهریور ۱۳۹۹

دوره جامع شبیه سازی معماری توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی معماری در تاریخ 29 مرداد 1399 در فضای مجازی برگزارشد.


کارگاه آموزشی فرآیند تجاری سازی فناوری برگزارشد.

عمومی
۱ شهریور ۱۳۹۹

کارگاه آموزشی فرآیند تجاری سازی فناوری برگزارشد.


کارگاه آموزش پیشرفته سالیدورکس در فضای مجازی برگزار میشود

عمومی
۱ شهریور ۱۳۹۹

کارگاه  آموزش پیشرفته سالیدورکس  در فضای مجازی برگزار میشود


وبینار آموزشی انرژی های تجدید پذیر و فن آوری های استحصال با همکاری کانون محیط زیست برگزارشد.

عمومی
۱ شهریور ۱۳۹۹

وبینار آموزشی انرژی های تجدید پذیر و فن آوری های استحصال  توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق در فضای مجازی برگزار شد


وبینار آموزشی ربات های توانبخشی و پوشیدین برای افراد معلول درفضای مجازی برگزارشد

عمومی
۱ شهریور ۱۳۹۹

وبینار آموزشی ربات های توانبخشی و پوشیدین برای افراد معلول درفضای مجازی برگزارشد


مسابقه طراحی لوگو با موضوع نشریه عصر برق توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق برگزارشد

عمومی
۱ شهریور ۱۳۹۹

مسابقه طراحی لوگو با موضوع نشریه عصر برق توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق  برگزارشد


مسابقه طراحی لوگو با موضوع نشریه عصر برق توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق برگزارشد

عمومی
۱ شهریور ۱۳۹۹

مسابقه طراحی لوگو با موضوع نشریه عصر برق توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق  برگزارشد


سلسله وبینار آموزش بورس با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق و علوم کامپیوتر

عمومی
۱ شهریور ۱۳۹۹

سلسله وبینار آموزش بورس با همکاری انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق و علوم کامپیوتر


صفحه:  12345678910...