معاونت اداری، مالی و عمرانی

پروژه مسجد در سایت پردیس جدید

خبر معاونت مالی و اداری
۷ آبان ۱۳۹۸

پروژه دانشکده تعاون

خبر معاونت مالی و اداری
۷ آبان ۱۳۹۸

پروژه ساختمان اساتید

خبر معاونت مالی و اداری
۷ آبان ۱۳۹۸

پروژه سازمان مرکزی

خبر معاونت مالی و اداری
۷ آبان ۱۳۹۸

پروژه طرح جامع دانشگاه

خبر معاونت مالی و اداری
۷ آبان ۱۳۹۸

ممنوعیت استفاده از امکانات دولتی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی

خبر معاونت مالی و اداری
۴ آبان ۱۳۹۸

پذیرش میهمانان تابستانی در مهمانسرای دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

خبر معاونت مالی و اداری
۲۰ تیر ۱۳۹۷
  پذیرش میهمانان تابستانی در مهمانسرای دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

اعلام همکاری مهد کودک ماهک

خبر معاونت مالی و اداری
۶ تیر ۱۳۹۷

اعلام همکاری مهد کودک ماهک تحت نظارت اداره بهزیستی استان گلستان


کارت آسان خرید

خبر معاونت مالی و اداری
۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

امکانات رفاهی دانشگاهها در نوروز ۹۷

خبر معاونت مالی و اداری
۱۶ اسفند ۱۳۹۶

صفحه:  123