معاونت دانشجویی و فرهنگی

جدول زمان بندی درخواست وام نیم سال دوم سال تحصیلی 99-98

عمومی
۱۳ بهمن ۱۳۹۸

جلسه هماهنگی با بازیکنان تیم والیبال دانشجویان پسر برای حضور در مسابقات دانشجویی منطقه 2 کشور:

تربیت بدنی
۲۱ آبان ۱۳۹۸

جلسه هماهنگی با بازیکنان تیم تکواندو دانشجویان پسر جهت حضور در مسابقات دانشجویی منطقه 2:

تربیت بدنی
۱۸ آبان ۱۳۹۸

جلسه با بازیکنان تیم هندبال دانشجویان دختر جهت آماده سازی و حضور در مسابقات دانشجویی منطقه 2 کشور:

تربیت بدنی
۱۸ آبان ۱۳۹۸

فراخوان جشنواره پاییزه دانشجویان:

تربیت بدنی
۱۳ آبان ۱۳۹۸

انتخابات انجمن های ورزشی دانشجویی:

تربیت بدنی
۸ آبان ۱۳۹۸

*فوری*مهم*کارنامه سلامت جسم و روان:

مشاوره
۲۰ مهر ۱۳۹۸

گل گشت تفریحی کارکنان و اعضاء هیأت علمی:

تربیت بدنی
۴ تیر ۱۳۹۸

برگزاری مسابقات بهاره دانشجویی:

تربیت بدنی
۳۱ فروردین ۱۳۹۸

تقدیر از تیم بسکتبال دانشجویان پسر دانشگاه

تربیت بدنی
۲۷ فروردین ۱۳۹۸

صفحه:  12